Jdi na obsah Jdi na menu
 


P ř i h l á š k a
Spolek celníků České republiky
Jíloviště u Prahy
PSČ 252 02
IČO 67984711

Jméno, příjmení, titul :
Datum narození, rodné číslo :
Bydliště včetně PSČ :
Pracoviště, adresa :
Nástup k celní správě :
Klub celníků : VETERÁN KLUB CEL
NÍKŮ

Preambule
Spolek celníků je dobrovolnou, nezávislou, zájmovou, profesní a stavovskou organizací.
Cílem činnosti spolku je zejména ochrana stavovské cti, upevňování vzájemnosti mezi členy, péče a podpora
potřeb členů, společenská, kulturní, odborná a poradenská činnost na demokratických zásadách.
Členem spolku může být každý celník po uplynutí tří roků od přijetí k celní správě.
Členství vzniká podáním a přijetím přihlášky.
Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých údajů a jejich zařazení do databáze Spolku celníků, v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Vlastnoruční podpis :
Datum podání přihlášky :
Datum přijetí za člena Klubu Spolku celníků :
Podpis předsedy Klubu :
Za Spolek

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář